Perancangan yang rapi dan teliti menjadi asas dalam melahirkan masyarakat usahawan yang berbudaya serta berkualiti. Peningkatan kepada tahap-tahap perniagaan usahawan yang mendapat pembiayaan dan bimbingan daripada TEKUN Nasional dijelaskan dalam bentuk 4 bulatan yang berwarna putih, kelabu, merah dan biru. Titik tolak kemajuan dan peningkatan usahawan bermula daripada bulatan kecil yang berwarna putih sebagai  pemangkin bagi melahir dan memajukan usahawan.