TRIVIA TEKUN

Seminar Asas Keusahawanan

Seminar Asas Keusahawanan

Sehingga Januari 2018, sebanyak 693 siri Seminar Asas Keusahawanan TEKUN Nasional telah dilaksanakan. Ia melibatkan penyertaan usahawan seramai 169,932 orang seluruh negara.

Inisiatif ini selari dengan hasrat dan matlamat penubuhan TEKUN nasional dalam menyediakan pembiayaan mikro dan perkhidmatan sokongan pembangunan usahawan.

#MyTEKUN #TemanNiagaAnda